Wält 69 Statistiken

Spilerazau: 849
Dörfer insgesamt: 2.871 (3.38 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.388
Barbaredörfer: 1.483
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 34 Täg
Spieler online: 46
Nachricht vrschickt: 2.123 (2.50 je Spieler)
Forebiträg: 2.566 (3.02 je Spieler)
Truppebewegige: 151 (0.18 je Spieler)
Handelsbewegige: 398 (0.47 je Spieler)
Azau Stämm: 90
Azau Spieler i Stämme: 339
Pünkt insgesamt: 3.998.862 (4.710 je Spieler, 1.393 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 54.150.104
 • 56.273.136
 • 61.420.560
Truppe insgesamt:
 • 1,043 Mio.
 • 757.447
 • 721.361
 • 196.141
 • 189.519
 • 324.600
 • 13.480
 • 89.418
 • 41.422
 • 8.407
 • 580
 • 208
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 1228
 • 892
 • 850
 • 231
 • 223
 • 382
 • 16
 • 105
 • 49
 • 10
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 363
 • 264
 • 251
 • 68
 • 66
 • 113
 • 5
 • 31
 • 14
 • 3
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Gast209731
Nöischte Stamm: =MRC=

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 18:46